• Adres
  • Contact
Volgende wedstrijd : zaterdag 22 januari 2022

Corona Informatie

Vanaf 28 november 2021 gelden de volgende regels voor een bezoek aan DSO.

Voor iedereen geldt:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens een bezoek aan DSO klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoeken van onze sport locatie;
  • Schud geen handen;
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiĆ«neregels voor iedereen in acht.
  • Het advies is om zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen.

Toegang tot het sportcomplex

Vanaf aankomende zaterdag 6 november moet het coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) worden gescand met de CoronaCheck Scanner app voordat iemand van achttien jaar of ouder het sportcomplex betreedt. Daarbij moet ook de identiteitskaart worden gecontroleerd en wordt gevraagd of u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Deze controle zal plaatsvinden bij de hoofdingang en wij vragen u nadrukkelijk uw medewerking daaraan te verlenen.

Uitzondering voor personen met een functie (vrijwilligers)

Personen die vanwege hun functie aanwezig moeten zijn op het sportcomplex zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers en coaches (uit en thuis), scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging. Let op: ouders die kinderen naar een uitwedstrijd vervoeren vallen niet onder deze uitzondering.

Ouders die met de auto naar de training komen omdat de sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (dus niet zijnde Alkmaar), hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen op de tribune plaatsnemen en/of (na vertoon van een CTB) ook in de kantine.

Publiek voorlopig niet welkom

Helaas zijn toeschouwers op dit moment niet welkom bij trainingen en wedstrijden. Tot de sporthal worden alleen (reserve)spelers en mensen met een functie (vrijwilligers, zoals trainers en scheidsrechters) toegelaten. Met sporters meegereisde personen kunnen wel (na vertoon van een CTB in de kantine plaatsnemen.

Kantine

De CTB-maatregel geldt voor het gehele sportcomplex, dus ook voor het betreden van de kantine (en eventueel het terras) voor het nuttigen van consumpties en/of het bijwonen van/deelnemen aan evenementen. De kantine is tot uiterlijk 17:00 uur geopend. In de kantine gelden vaste zitplaatsen. Als je opstaat, moet je een mondkapje dragen (tenzij je jonger bent dan 13 jaar). Ook in de kleedkamers, toiletten en in de gangen geldt een mondkapjesplicht.

Algemene opmerkingen

  • Ouders / verzorgers die kinderen vervoeren naar uitwedstrijden dienen bij die binnensport locatie een CTB te tonen.
  • De kleedkamers en douches kunnen gewoon worden gebruikt.
  • Waar mogelijk wordt gezorgd voor extra luchtventilatie. Deuren staan zo veel mogelijk open. Dat kan tot gevolg hebben dat het kouder aanvoelt in bijvoorbeeld de kantine.

Het bestuur van DSO probeert met deze maatregelen te voldoen aan de landelijke COVID-19 richtlijnen. Spelers, vrijwilligers en supporters moeten zich welkom en veilig voelen bij DSO. Als de hiervoor genoemde maatregelen niet worden nageleefd, kan dat voor DSO vervelende gevolgen hebben. DSO kan bijvoorbeeld een boete krijgen, de kantine kan voor een langere periode gesloten worden en er kan worden bepaald dat we niet mogen trainen en geen wedstrijden mogen  spelen. Omwille van de veiligheid van alle DSO-ers en het belang van onze vereniging wordt iedereen gevraagd zich aan deze maatregelen te houden.

De bond geeft antwoord op de meest gestelde vragen over Corona en Korfbal. Kijk op https://www.knkv.nl/faqcorona/ en doe er je voordeel mee.

Wil je lid worden? Wacht niet langer, meld je aan en kom mee spelen!

Word Lid!

Sponsoren van DSO Alkmaar

De Koning
Rollebol
Bijlescontact

Oudotronic
Spar Supermarkt
Fysiotherapie Hoffman

Immerse
Hugo de Jong
De Jongh

Wilt u sponsor worden van DSO Alkmaar? Klik hier voor meer informatie!