Bericht nav Corona virus.

Geachte (ouders/verzorgers van) leden, vrijwilligers en fans,

Afgelopen woensdag heeft het bestuur van onze vereniging via Skype besproken welke gevolgen de coronacrisis voor onze vereniging heeft. Via deze weg willen wij jullie daar nader over informeren. Vooropgesteld wordt dat DSO de richtlijnen van het RIVM nauwgezet blijft volgen en telkens zal evalueren wat de voorschriften betekenen voor onze club.

Competitie
Het KNKV heeft besloten om de korfbalcompetitie tot 1 juni af te gelasten. Dat betekent dat er tot 1 juni geen wedstrijden worden gespeeld. De 2e helft van de veldcompetitie is afgelast. De zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal wordt als niet gespeeld beschouwd. De bond heeft nog geen besluit genomen over de gevolgen voor de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal.

Trainingen
Omdat ook bijeenkomsten van personen voorlopig verboden is, en het met korfballen erg lastig is om telkens 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, zullen er tot nader order ook geen trainingen zijn. Zodra de trainingen worden hervat, wordt dit gecommuniceerd via Facebook, onze website en in de WhatsApp-groep van het team.

Andere evenementen
Ook andere evenementen, zoals feestjes en teamuitjes, worden afgelast. Bij DSO staat gezelligheid centraal, dus zodra het weer mogelijk en verantwoord is, zien wij elkaar graag weer in de kantine of op het veld. Als de corona-crisis achter ons ligt, hopen we een groot zomerfeest te organiseren om de banden met elkaar weer stevig aan te halen. In de tussentijd onderzoeken wij of sommige evenementen op een andere manier wel door kunnen gaan. Zo is onze Activiteitencommissie bezig om een online quiz te organiseren, waaraan iedereen vanuit huis mee kan doen.
Voor activiteiten die zijn gepland na 1 juni 2020, hebben wij nog altijd de hoop dat die gewoon door kunnen gaan. De organisatie daarvan kan dus doorgaan.

Vergaderingen
Aan al onze commissies adviseren wij om geen vergaderingen in persoon te houden, maar online te vergaderen. Dit kan bijvoorbeeld met Skype of Google Hangouts.

In de tussentijd:
in contact blijven en fit blijven Omdat velen van jullie het sporten zullen missen, doen onze trainers hun best om jullie mogelijkheden aan te reiken om thuis te sporten. Iedere dag deelt de trainer in de WhatsApp-groep van het team een Korfbal-challenge. In een YouTubefilmpje wordt de challenge uitgelegd. Onze krachttrainer Dylan biedt elke donderdagavond om 19.30 uur een live training aan via zijn Facebookpagina: Fit met Dylan. Daar mag iedereen kosteloos aan meedoen. Voor de selectieleden is er bovendien een extra training van Dylan te volgen via ZOOM. Ook hebben zij van hem een trainingsschema ontvangen dat zij thuis kunnen uitvoeren. Op internet staan talloze voorbeelden van sportoefeningen die je thuis kunt doen. Wil je weten hoe de topsporters van ons land fit blijven? Kijk dan eens op: https://teamnl.org/fitmetteamnl# Voor al deze mogelijkheden geldt dat deelname geheel vrijwillig is. Voel je niet verplicht om mee te doen.
Tip: in de teamapp van DSO 3 worden regelmatig filmpjes en foto’s gedeeld van de sportieve prestaties die deze veteranen momenteel leveren. Dat komt de saamhorigheid en motivatie (want: competitie-element � ) ten goede.

Komt de club in ernstige financiële problemen?
DSO is gelukkig financieel gezond. Dat betekent dat we deze tegenvaller goed kunnen opvangen. Onze penningmeester heeft verschillende scenario’s in kaart gebracht, en zelfs wanneer het absolute doemscenario zich zou voordoen, betekent dat niet dat onze vereniging in haar voortbestaan wordt bedreigd. Van een aantal grote kostenposten (denk aan de huur van het veld en de sporthal en bijdragen aan de korfbalbond) is echter nog onbekend of we die daadwerkelijk zullen moeten gaan betalen. Daarom proberen we zo veel mogelijk in de kosten te snijden en – waar mogelijk – openstaande debiteuren te vragen om te betalen. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat we de komende tijd de broekriem enigszins moeten aanhalen, teneinde niet al te ver op onze reserves in te teren. Wanneer u nog een openstaande bon heeft in onze kantine, kunt u een online betaalverzoek (tikkie) ontvangen van onze penningmeester. Onze Kantinecommissie houdt in de gaten dat de huidige voorraden niet bederven, en wanneer de houdbaarheidsdatum van producten uit ons assortiment dreigt te verstrijken, kunnen zij deze ter verkoop aanbieden aan onze leden en fans. Als leden in betalingsnood verkeren, kunnen zij contact opnemen met onze penningmeester.

Vragen
Heb je vragen? Of een tip? Neem dan gerust contact op met het bestuur. Je kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen naar: secretaris@dso-alkmaar.nl. Je kunt ook kijken op: www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus. Op deze webpagina heeft de korfbalbond een aantal veelgestelde vragen (en de bijbehorende antwoorden) verzameld. Wij hopen van harte dat jullie allemaal gezond blijven!

Met vriendelijke groet, het bestuur van korfbalvereniging DSO.