DSO Vriendenclub van 40

Het bestuur van de Stichting Vriendenclub van 40 DSO heet u hartelijk welkom op deze pagina. Onze stichting streeft naar een gezonde financiële positie (zowel materieel als immaterieel) van korfbalvereniging DSO. Wij kunnen dat alleen bereiken met u als donateur. Daarbij staat saamhorigheid tussen de donateurs en de stichting maar ook tussen de vereniging DSO en de stichting voorop.

De stichting is ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de vereniging in het leven geroepen door een aantal leden van onze club. Het doel van de stichting is om de sportclub te helpen bij de financiering van zaken die niet binnen de reguliere begroting vallen. Denk bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuw (korfbal)materiaal (zoals ballen, korfbalpalen, een elektronisch scorebord, vlaggenmasten), verfraaiing van de kantine (nieuwe kassa of koelkast) of de aankleding van feestjes (jubilea, Sinterklaasfeest). Doordat de stichting hierbij helpt houdt de club zelf geld over voor andere noodzakelijke uitgaven.

Mocht u besluiten direct donateur te worden dan kunt u het inschrijfformulier, dat hieronder te downloaden is, invullen en opsturen naar:

Stichting Vriendenclub van 40 DSO
Florijnstraat 13
1827 GH Alkmaar

E-mailen mag natuurlijk ook:
vriendenclubvan40@dso-alkmaar.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Vriendenclub van 40 DSO.

Voorzitter: Hans de Jong
Penningmeester: Rin Visser
Secretaris: Wim van Tongelen

Inschrijfformulier Vriendenclub