Het kampweekend wordt inmiddels ruim 25 jaar georganiseerd en is een begrip binnen DSO. Bijna alle leden gaan hier jaarlijks naar toe. In een gezellig en actief weekend wordt in een speciaal thema een programma opgezet dat voor iedereen leuk is. Dat geldt zowel voor de deelnemers als voor de kampleiding. Zeker voor onze jeugdleden is dit het hoogtepunt van het jaar. Wil je meer weten over het kamp? Ieder lid van DSO kan jou er enthousiast over vertellen, maar je kunt je ook tot de kampcommissie wenden. Het kampweekend vindt doorgaans eind juni / begin juli plaats.

E-mailadres kampcommissie:                          kampcommissie@dso-alkmaar.nl