Lid worden

Je kunt op elk moment lid worden van DSO. In de meeste gevallen mag je eerst een aantal keren trainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Na 3 trainingen bepaal je of je lid wordt van DSO. Daarna betaal je contributie voor dat lidmaatschap.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt DSO voor jou ook contributie aan de korfbalbond (KNKV) en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald.

Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen gaan we ervan uit dat je het volgend seizoen ook nog bij DSO speelt.

Geef wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd schriftelijk of via e-mail door aan de secretaris. De secretaris verzorgt de ledenadministratie.
Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook altijd bij de secretaris of penningmeester terecht.

E-mailadres secretaris: secretaris@dso-alkmaar.nl

E-mailadres penningmeester: penningmeester@dso-alkmaar.nl

Overig lid

Je kunt ook ‘overig lid’ worden. Je doet dan niet mee aan trainingen en wedstrijden, maar kunt wel deelnemen aan alle andere activiteiten die door DSO worden georganiseerd, zoals feestjes en het jaarlijkse kampweekend. Overig leden hebben ook stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Wil je lid worden…?

Print dan het onderstaande formulier uit, vul het formulier in en stuur het naar ons secretariaat: Marjon Venema, Koggewaard 38, 1824 GL Alkmaar. Of kom een keer kijken op dinsdag- of donderdagavond als er wordt getraind.

Aanmeldingsformulier DSO