Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team. De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt is afhankelijk van je leeftijd. We gaan daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.

Klik hier voor de contributietabel.

DSO vraagt je om een machtiging te geven voor de automatische afschrijving van de contributie van jouw bankrekening. De machtiging is verwerkt op het inschrijfformulier. Na inschrijving krijg je een bevestiging dat je lid geworden bent van DSO.
Wil je geen gebruik maken van automatische incasso, dan kun je de contributie betalen via één factuur voor het hele seizoen (betaling in één keer). Je ontvangt deze factuur aan het begin van het seizoen van de penningmeester.

Voor meer informatie over de contributie of betalingen kun je terecht bij de penningmeester van de vereniging.

Het rekeningnummer van DSO is: NL49 INGB 0001945346 t.n.v. Christelijke korfbalvereniging DSO Alkmaar.