DSO verwerkt jouw gegevens in een bestand dat ook aan de korfbalbond wordt verstrekt. Binnen DSO worden de ledenlijsten bovendien door verschillende commissies en werkgroepen gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan bedrijven of instellingen.

DSO kan foto’s van wedstrijden of activiteiten plaatsen op de op haar website of haar social media kanalen. DSO vraagt leden of ouders/verzorgers van leden toestemming te verlenen hiervoor. Indien je geen toestemming wilt verlenen dan spant DSO zich ervoor in dat er geen foto’s van jou worden gebruikt worden. Om het toestemmingenformulier te downloaden klik je hier

Het volledige privacy-protocol is hier terug te vinden.