Bij DSO vinden wij het van groot belang dat alle leden zich prettig en veilig voelen. Het is daarom belangrijk dat onze vereniging zo veel mogelijk doet om ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling te voorkomen. Het NOC*NSF, het KNKV en DSO voeren om die reden een zogeheten ‘breed preventief beleid’. Dat houdt onder meer in dat wij een vertrouwenspersoon hebben bij wie je te allen tijde terecht kunt, dat aan nieuwe trainers referenties worden gevraagd en dat vrijwilligers worden geïnformeerd over gedragsregels en over hetgeen van hen wordt verwacht in geval van een incident.

Om zorg te dragen voor een veiliger sportklimaat, heeft het NOC*NSF het mogelijk gemaakt dat vrijwilligers van sportverenigingen gratis een VOG kunnen aanvragen. Het bestuur van DSO denkt dat het vragen van een VOG kan bijdragen aan de veiligheid binnen onze club. Daarom verlangt DSO van al haar vrijwilligers die omgang hebben met jeugdleden een VOG.

Meer informatie met betrekking tot de verklaring omtrent gedrag kunt u in deze brief terug vinden.