Nieuwjaarsgroet

Beste leden, ouders/verzorgers, ereleden, vrijwilligers en sponsoren,
Allereerst de beste wensen voor het komende jaar. We wensen iedereen een heel gelukkig, succesvol, liefdevol en gezond jaar.
Het jaar 2020 verliep heel anders dan iedereen had verwacht. Vorig jaar rond deze tijd konden we niet voorzien wat ons te wachten stond. Corona-protocollen, wedstrijden en trainingen werden geannuleerd en we zagen ons geconfronteerd met lockdowns. Sportief gezien was het kort gezegd een waardeloos jaar. Helaas konden ook veel andere activiteiten binnen onze vereniging niet doorgaan. Geen kampweekend, geen playbackshow, geen geknutsel. Soms was het mogelijk om er een coronaproof-versie van te maken, zoals de bingo. Andere activiteiten werden gedigitaliseerd, zoals quizzen en zelfs de ledenvergadering. Toch merken wij dat het onderlinge contact minder intensief is geworden. We snakken er allemaal dan ook naar om elkaar snel weer te treffen in de kantine en langs de lijn. Tegelijkertijd zijn we bovenal dankbaar dat er binnen onze vereniging niemand ernstig ziek is geworden door het Covid-virus. Als ambulancemedewerker zie ik bijna dagelijks welke gevolgen dat kan hebben. Het bestuur hoopt van harte dat we elkaar in 2021 weer kunnen ontmoeten en lol kunnen maken. We hebben er vertrouwen in dat het al snel weer ouderwets gezellig zal zijn bij onze club, want dat zit in ons bloed.
Het bestuur richt zich de komende periode vooral op twee zaken. Ten eerste gaan we weer hard aan de slag om het mogelijk te maken op een veilige manier te kunnen trainen. Ten tweede gaan we proberen om het komende jaar het nieuwe kunstgrasveld te realiseren. Er liggen prachtige plannen klaar voor onze Oosterhout en we barsten van de energie en het enthousiasme om daar uitvoering aan te (doen) geven.
We hopen dat u een mooi jaar tegemoet gaat.

Namens het gehele bestuur van DSO,

Wim Purmer
(voorzitter)