UITNODIGING ONLINE ALV: 9 dec 2020

Op woensdagavond 9 december 2020 om 20.00 uur wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Alle leden (of hun ouders/verzorgers) zijn daarbij van harte welkom. In bijgevoegd bestand vinden jullie de officiële uitnodiging. Andere documenten (de notulen van de vorige vergadering, financiële stukken en het concept huishoudelijk reglement) zijn naar onze leden ge-e-maild. Vergeet niet om je aan- of af te melden voor de vergadering via deze link.