Vooraankondiging ALV

Op vrijdag 12 oktober 2018 is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).

Noteer deze datum alvast in jouw agenda